WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA 2023/2024
SZKOŁA PODSTAWOWA I-VIII
język polski
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
j. angielski 
- klasa I
- klasa II
- klasa III
- klasa IV
- klasa V
- klasa VI
- klasa VII
- klasa VIII
j. niemiecki
klasa IV
klasa V
klasa VI
- klasa VII
- klasa VIII
historia
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
przyroda
biologia
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
matematyka
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
geografia
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
muzyka
- klasa IV
klasa V
klasa VI
- klasa VII
plastyka        
fizyka
klasa VII
klasa VIII
chemia 
klasa VII
klasa VIII
religia
klasa I
klasa II
klasa III
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII, VIII
edukacja dla bezpieczeństwa
wiedza o społeczeństwie
informatyka
- klasa IV
- kasy V-VIII
technika
- klasa IV
- klasa V
- klasa VI
wychowanie fizyczne

Back to top