Dyrektor szkoły
mgr Jolanta Trojanowska

nauczycielka matematyki i informatykiWicedyrektor szkoły

mgr Renata Kikolska

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i informatyki

RADA PEDAGOGICZNA

mgr Katarzyna Bańkowska - nauczycielka matematyki i informatyki

mgr Hanna Bernal - nauczycielka języka polskiego, logopeda

mgr Dorota Bielecka - nauczycielka współorganizująca kształcenie

mgr Anna Bigorajska - nauczycielka chemii i biologii

mgr Ewa Borowska - katechetka

mgr Lidia Caban - nauczycielka współorganizująca kształcenie

mgr Lidia Chęcińska - nauczycielka informatyki, bibliotekarka, administrator www

mgr Mariola Chmielewska - nauczycielka matematyki, przyrody i informatyki

mgr Anna Domeradzka - psycholog

mgr Zofia Dzierżanowska - nauczycielka matematyki, doradca zawodowy

mgr Anna Gawlińska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Aneta Gromanowska - nauczycielka języka polskiego

mgr Marek Jagodziński - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Anna Jarzębowska-Krześniak - pedagog szkolny

mgr Monika Kaczorowska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Katarzyna Kiełpińska - nauczycielka wychowania fizycznego

mgr Ewa Kłosińska - nauczycielka języka polskiego, logopeda, oligofrenopedagog

mgr Anna Kołodziejska - nauczycielka matematyki i informatyki

mgr Rajmund Koperek - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr inż. Katarzyna Kowalska - nauczycielka fizyki i matematyki

mgr Małgorzata Kowalska - nauczycielka geografii i matematyki

ks. mgr Adam Kowalski - katecheta

mgr Sylwia Kozińska - nauczycielka wychowania fizycznego i biologii

mgr Izabella Kozińska-Wójcik - nauczycielka plastyki, techniki, zajęć artystycznych

mgr Maja Leś - Jankowska - nauczycielka wychowania fizycznego i przyrody

mgr Magdalena Lewicka - nauczycielka wychowania fizycznego

mgr Sylwia Markowska - nauczycielka języka angielskiego

mgr Marzena Michalska - nauczycielka języka angielskiego

mgr Arkadiusz Mikołajczyk - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Eliza Niedbała - nauczycielka muzyki, techniki, zajęć artystycznych

mgr Joanna Nowatorska - nauczycielka języka niemieckiego

mgr Justyna Portalska - nauczycielka matematyki i informatyki

mgr Monika Pruszkowska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Joanna Remplewicz - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

mgr Agnieszka Rybka  pedagog szkolny, logopeda

mgr Magdalena Rycombel - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego

mgr Maria Brygida Ryfa - nauczycielka świetlicy, nauczycielka współorganizująca kształcenie

mgr Agnieszka Skalska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Sujka - nauczycielka języka angielskiego

mgr Ewelina Świetlik - nauczycielka języka niemieckiego, wychowania do życia w rodzinie

mgr Krzysztof Świetlik - nauczyciel historii i etyki

mgr Joanna Tomczak - nauczycielka języka polskiego

mgr Ewa Topolewska - pedagogika o specjalności edukacja specjalna w szkołach ogólnodostępnych, język polski, pedagog specjalny

mgr Edyta Warzyńska - nauczycielka współorganizująca kształcenie

mgr Katarzyna Wyczałkowska - nauczycielka języka angielskiego

Back to top