Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach informuje, iż Zarządzeniem Nr 23.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia jednego Inspektora Ochrony Danych w Gminie Stara Biała został powołany Inspektor Ochrony Danych - pracownik Urzędu Gminy Stara Biała - Pani Magdalena Łabędzka.

Zadania inspektora ochrony danych określa art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

Z Inspektorem Ochrony Danych, można się skontaktować poprzez:

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obowiązek informacyjny (pobierz)

Monitoring wizyjny – obowiązek informacyjny (pobierz)

KLAUZULA INFORMACYJNA (nagrywanie przychodzących rozmów telefonicznych)

Obowiązek informacyjny dla osoby upoważnionej przez rodzica / prawnego opiekuna

Back to top